Predavanje o butičnosti in 5* doživetjih

V četrtek, 21. novembra 2019, je FT UM obiskala vodja sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte na STO Nataša Hočevar, ki je predavala o butičnosti in 5* doživetjih kot eni ključnih usmeritev oz. vizij slovenskega turizma.

Predavanju je sledila zanimiva delavnica snovanja 5* oz. butične izkušnje v prav posebnem kontekstu.

Vir: facebook.com