Predavanje o povoljnom okruženju za preduzetništvo održaće se na Fakultetu DOBA

Magistar Gordana Ćorić, vlasnica  konsultantske kompanije Festina lente (usluge za biznis, konsultovanje, programi pripreme), profesor je na univerzitetu VERN’ i mentor u studentskom inkubatoru, održaće na Fakultetu DOBA predavanje o povoljnom okruženju za preduzetništvo.

Predavanje će se održati na hrvatskom jeziku. Datum će biti naknadno objavljen.

Uloga preduzetnika u društvu veoma je važna, jer oni stalno otkrivaju nove mogućnosti, razrađuju nove produkte i usluge, obnavljaju postojeće biznis modele, stvaraju prihod i omogućavaju rast BDP-a, stvaraju radna mesta, ruše mitove i idu korak dalje od očekivanog. Ipak,  spremnost za preduzetništvo sama po sebi nije dovoljna. Važni su i kultura (poštovanje vrednosti, uključujući i neuspehe u biznisu i spremnost za bezuslovnu podršku, ako do toga dođe); infrastruktura za preduzetništvo (obrazovna, kulturna, rekreaciona, društveni događaji); pogodno okruženje za preduzetništvo – od različitih programa, inicijativa za podršku preduzetnicima, komora, centara za razvoj, mreža za konsultovanje, mentora, programa finansiranja, inkubatora, centara itd. pa sve do kurseva za obuku mladih u preduzetništvu. Ovo su kratke poruke predavanja.

Gordana Ćorić  član je regionalnog konsultacionog saveza Social Innovation Laboratory, ekspertne komisije za projekte (Hrveški kvocient inovativnosti, Družbeno dogovorno poslovanje za vse, Hrvaške gazele, Practicing Design and Rethinking Design Education, The Inkubator, Crowdfunding akademija, HULT Global Challenge itd.), a takođe je i član mreže trenera/konsultanata za pitanja društveno odgovornog biznisa, franšize, društvenog preduzetništva, crowdfunding-a itd.

Izvor: fakulteta.doba.si