Predavanje v okviru predmeta Ravnanje s ključnimi kupci

Pri podiplomskem izbirnem predmetu Ravnanje s ključnimi kupci (nosilka prof. dr. Barbara Čater) je na EF UL v ponedeljek, 13. maja 2019, kot gost iz prakse nastopil gospod Iztok Klančnik, generalni direktor podjetja Selectium.

Gost je najprej predstavil prodajno piramido podjetja in razložil, kako imajo v podjetju organizirano ravnanje s ključnimi kupci. Študentom je pokazal primer načrta za ravnanje s ključnimi kupci ter pojasnil njegove sestavine.

Na koncu je še predstavil, kako prek sistema CRM spremljajo poslovanje s ključnimi kupci. Celotno predavanje je bilo popestreno s številnimi zgodbami in zanimivimi primeri.

Vir: efnet.si