Predavanje vodje kvalitativnih raziskav v podjetju Ipsos

Pri dodiplomskih predmetih Trženjsko raziskovanje in Marketing research (nosilka prof. dr. Barbara Čater) je v torek, 5. marca 2019, na EF UL predavala ga. Mojca Klenovšek Podobnik, vodja kvalitativnih raziskav v podjetju Ipsos.

Študenti so se prek praktičnih primerov naučili, kako poteka kvalitativno raziskovanje ter na kaj vse je treba biti pozoren pri izvedbi in analizi kvalitativnih raziskav. Gostja je še posebej izpostavila pomembne razlike med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem ter razložila, za kakšen namen sta obe zvrsti raziskovanja uporabni v podjetjih.

Vir: efnet.si