Predavateljica z ISM University of Management and Economics iz Vilne, Litva, izvedla delavnico na EF UL

Pri predmetih Angleški jezik za poslovne in ekonomske vede 2 na VPŠ in UPEŠ (nosilki: lekt. mag. Alenka Umek in lekt. mag. Ženja Kansky-Rožman) je 15. in 18. oktobra 2019 v okviru programa Erasmus+ gostovala predavateljica Lilija Vilkancienė z ISM University of Management and Economics iz Vilne, Litva.

Izvedla je delavnico na temo Academic Writing, v kateri je obravnavala žanr akademskega pisanja, različne cilje in tipe člankov ter stil, strukturiranje in jezikovne prvine znanstvenih člankov. Posebno pozornost je namenila citiranju in navajanju virov ter pastem plagiatorstva. Na koncu delavnice je študentom predstavila tudi svojo šolo in državo.

Vir: efnet.si