Предизвици и технологии за рекламирање на мобилни направи: предавање

Во понеделник на 14.1.2019 година во 13 часот во предавалницата G2-Beta, на ФЕРИ во Марибор, ќе се оддржи предавање на тема креативни технологии за мобилно рекламирање. Предавач ќе биде Јуре Бордон од фирмата Celtra, која е водечка во областа на развојот на креативната технологија за мобилно огласување на интернтните страни и во рамки на апликациите.

Услугите на Celtra ги употребуваат фирми како Unilever, Uber, Airbnb, Apple, Youtube и McDonalds. Celtra работи во Љубљана, Бостон, Сан Франциско, Сингапур, Лондон и во Њу Јорк. Главната дејност за развој се одвива во Словенија, каде се вработени повеќе од 80 стручњаци.

На предавањето, Јуре Бордон ќе ја претстави фирмата Data Insights и нивните предизвици и технологија со која се среќаваат во Celtra на двенва основа.

Celtra ќе ги претстави клучните проблеми, кои ги решавале во фирмата, за податоците да потекнуваат од повеќе независни извори во едно складиште со податоци, со што станале пример за анализа.

Тој ќе претстави и на каков начин со помош на анализа му помагаат на водството при деловните одлуки и советуваат корисниците на услугите на Celtra.

Извор: feri.um.si