Predsednik republike vročil »Jabolko navdiha« sodelavcu Univerze v Novi Gorici prof. dr. Kozmi Ahačiču

Ob današnjem državnem prazniku dnevu Primoža Trubarja je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Predsedniški palači vročil »Jabolko navdiha« prof. dr. Kozmi Ahačiču za domiselno ustvarjanje in uveljavljanje novih pristopov v slovenski slovnici in književnosti. Prof. dr. Kozma Ahačič je namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ter izredni profesor za jezikoslovje na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

 Dr. Kozma Ahačič spada med vodilne slovenske jezikoslovce.

Pred kratkim sta izšli dve njegovi slovnici, namenjeni šolarjem. Po slovnici dr. Jožeta Toporišiča, ki je izšla pred 41 leti in je bila namenjena predvsem akademskemu svetu, sta Ahačičevi slovnici prvi, ki sta ciljno napisani za osnovnošolce in dijake. Slovnica z naslovom »Kratkoslovnica«, v kateri so na razumljiv in privlačen način predstavljena slovnična pravila, je namenjena mlajšim šolarjem. Druga, naslov ima »Slovnica na kvadrat«, pa je namenjena srednješolcem in vsebuje tudi različne komentarje in zanimivosti. Avtor v obeh obravnava tudi najsodobnejše spremembe v knjižnem in pogovornemu jeziku ter opozarja na nove besede in njihove zgodovinske razlage.

Dr. Ahačič je v svojih delih na novo osvetlil številna področja slovenskega jezika in kulture ter zanje prejel več strokovnih nagrad, tudi Trubarjevo nagrado za izjemne zasluge pri ohranjanju slovenske pisne dediščine. Povedno je, da sta njegovi slovnici velik odziv doživeli tudi v splošni javnosti, ki je dr. Ahačiča na drugem programu nacionalnega radia izbrala za ime meseca, enako kot mu je leto prej tako izrekla priznanje za spletni jezikovni portal Fran, katerega idejni oče in urednik je.

Portal Fran združuje kar 31 slovarjev in slovenističnih jezikovnih virov ter je s 37.500 ogledi dnevno med najbolj branimi slovenskimi spletnimi stranmi. Slovenija s slovarskim portalom Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU postaja vzor tudi številnim jezikoslovcem v drugih evropskih državah.

Vir: ung.si