Predsednik Univerziteta Nova Gorica Boštjan Žekš dobitnik je nacionalne Zojsove nagrade

Predsednik Univerziteta Nova Gorica akademik prof. dr Boštjan Žekš dobitnik je Zojsove nagrade za dug i uspešan naučni rad iz oblasti teorijske fizike.

Boštjan Žekš radio je na odseku za teorijsku fiziku na Institutu Jožef Štefan, bio je profesor biofizike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, kao i profesor i predsednik Univerziteta Nova Gorica. Pezionisan je 2014. godine. Član Slovenačke akademije nauka i umetnosti postao je 1987. godine gde je, između ostalog, bio sekretar odseka za matematičke, fizičke, hemijske i tehničke nauke, a od 2002. do 2008. vršio je dužnost predsednika Akademije.

U zavisnosti od rada i svetskih tendencija u oblasti fizike kondenzovane materije, Žekš je sprovodio istraživanja u tri pravca. U prvoj fazi analizirao je feroelektrične kristale, posebno one sa vodoničnim vezama, u drugoj tečne kristale i feroelektrične tečne kristale, dok se u trećoj fazi bavio biofizikom bioloških i modelnih fosfolipidnih membrana. U sve tri oblasti, koje međusobno nisu povezane, on je promovisao razvoj nauke, posećivoa je svetske centre, držao predavanja i branio radove na međunarodnim konferencijama. Njegovi radovi su kao reference korišteni oko 6500 puta. Zahvaljujući svojim naučnim  postignućima, Boštjan Žekš se smatra jednim od vodećih slovenačkih fizičara.

Izvori: facebook.com, ung.si