Predstavitev monografije o Prezidu in Gorskem kotarju

V sredo, 16. maja 2018, je na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru potekala predstavitev monografije Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja Prezida in Gorskega kotarja.

Avtorji knjige so študenti 1. letnika magistrskega programa Turizem, ki so skupaj z mentorjema doc. dr. Markom Koščakom in asist. Barbaro Pavlakovič na terenu raziskovali kraj Prezid in pripravili načrt njegovega trajnostnega razvoja. Študenti avtorji so bili prisotni na dogodku, kjer so prejeli svoj izvod knjige. Projekt v Gorskem kotarju je potekal pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V sklopu tega dogodka je na fakulteti potekal tudi informativni dan za magistrski študij turizma, kjer so bodoči študenti 2. stopnje dobili informacije o magistrskem študijskem programu ter postopku vpisa.

Vir: ft.um.si