Predstavnici Ekonomskog fakulteta u Ljubljani susreli su se sa rukovodstvom firme PricewaterhouseCoopers

U četvrtak, 20. decembra 2018. godine, predstavnici Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, dekan prof. dr Metka Tekavčič, zamenik dekana prof. dr Tanja Mihalič, sekretar fakulteta mag. Tilen Balon, predstavnica katedre za računovodstvo i reviziju prof. dr Maja Zaman Grof i direktor centra za efektivnost biznisa Ekomoskog fakulteta mag. Monika Lapanja susreli su se sa rukovodstvom kompanije PricewaterhouseCoopers, direktorom Martinom Železnikom, vođom kadrovskog odseka Katjom Johart i savetnicom Marjanom Majerič.

Cilj susreta je diskusija mogućnosti uspostavljanaj saradnje, između ostalog, u okviru obrazovnih programa na svim nivoima, u oblastima razvoja veštine vođenja biznisa, kao i u sferi biznis obrazovanja, zajedno sa Centrom za efektivnost biznisa Ekonomskog fakulteta u Ljubljani.

Izvor: efnet.si