Predstavnici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru nagrađeni su za najbolji članak

Na 17. međunarodnoj konferenciji zemalja Centralne i Istočne Europe o upravljanju poslovnim procesima (Central and Eastern European conference on the Business Process Management, BPM 2019) zaposleni Instituta za informatiku Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru, u suradnji s Nacionalnim tehničkim sveučilištem “Harkovski politehnički institut” (Ukrajina), nagrađeni su za najbolji članak. Napominjemo da je ova konferencija prepoznata kao najveće i najznačajnije događanje na području tehnologija i metodologija za upravljanje poslovnim procesima u svijetu.

Konferencija je održana od 1. do 6. rujna 2019. na Sveučilištu u Beču. Autori članka bili su Gregor Polančič, Pavel Brin, Saša Kuhar, Gregor Jošt i Jernej Huber. Tema članka: „Empirijsko istraživanje kulturnih utjecaja na reprezentacije koncepata poslovnih procesa“(“An empirical investigation of the cultural impacts on the business process concepts representations”).

Izvor: feri.um.si