Predstavniki »2TM« na obisku FGPA v Mariboru, 16.5.2019

Strokovnjaki za visoko izobraževanje iz 2TM smo v četrtek, 16. Maja obiskali Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru. Cilj obiska je bil, da se v okviru informativnega dneva podrobneje seznanimo o magistrskih in doktorskih študijskih programih na vseh treh fakultetah. Poleg slovenskih študentov, ki želijo nadaljevati študije na magistrski stopnji, se je predstavitve udeležilo tudi večje število kandidatov iz Hrvaške.

Photo: © 2TM d.o.o.

Dekanja fakultete dr. Vesna Žegarac Leskovac je v uvodnem nagovoru pozdravila vse navzoče in na kratko predstavila FGPA.

Prodekan dr. Miroslav Premrov je podrobneje govoril o študijskih programih in možnosti prehajanja med njimi. Poudaril je, da je na magistrski stopnji veliko praktičnega usposabljanja in povezav z gospodarstvom, ki poteka preko različnih delavnic in drugih oblik sodelovanja.

Prodekan za raziskovalno dejavnost dr. Stojan Kravanja je slikovito pojasnil doktorske študije.

Po predstavitvi so si predstavniki 2TM ogledali učilnice, laboratorije in druge študijske prostore.