Predstavniki »2TM« na obisku FGPA v Mariboru, 16.5.2019

Strokovnjaki za visoko izobraževanje iz 2TM bodo v četrtek, 16. maja, obiskali Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru, s ciljem, da se informirajo o študijskih programih na podiplomskih programih na fakulteti.

Predstavniki na FGPA bodo predstavili magistrske študijske programe na:

Fakulteta za gradbeništvo:

  1. gradbene konstrukcije in operativni del
  2. gradbena infrastruktura

Fakulteta za prometno inženirstvo:

  1. upravljanje prometa in mobilnost
  2. varnost na cestah

Fakulteta za arhitekturo:

  1. trajnostne stavbe
  2. trajnostno mesto

in magistrski študij iz ekonomskega inženirstva – smer gradbeništva, program, ki ga FGPA izvaja skupaj z Ekonomsko fakulteto v Mariboru.

V okviru obiska se bomo pogovorili tudi o študiju 3. stopnje, in sicer:

  1. doktorski študij iz gradbeništva
  2. doktorski študij iz prometnega inženirstva.

Cilj tega obiska, ki je sicer informativnega značaja, je obenem tudi izboljšanje sodelovanja med 2TM in fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru.