Predstavniki Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani so se sestali z vodstvom družbe PricewaterhouseCoopers

V četrtek, 20. decembra 2018, so se predstavniki Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, dekanja prof. dr. Metka Tekavčič, prodekanja prof. dr. Tanja Mihalič, tajnik fakultete mag. Tilen Balon, predstojnica Katedre za računovodstvo in revizijo prof. dr. Maja Zaman Groff in direktorica Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, mag. Monika Lapanja, sestali z vodstvom podjetja PwC, ki so ga zastopali direktor družbe Martin Železnik, vodja kadrovskega področja Katja Juhart, in svetovalka Marjana Majerič.

Namen obiska je bil pogovor o vzpostavitvi sodelovanja med institucijama na izobraževalnem področju. Sodelujoči so se strinjali, da je sodelovanje v obojestranskem interesu in da se možnosti sodelovanja ponujajo tako na rednih izobraževalnih programih na vseh stopnjah, vključno z razvijanjem področja razvoja poslovnih spretnosti, kot na področju poslovnega izobraževanja v sodelovanju s CPOEF UL.

Vir: efnet.si