Predstojnik Univerze v Novi Gorici akad. prof. dr. Boštjan Žekš prejemnik Zoisove nagrade za življenjsko delo

Letošnjo Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju teorijske fizike je prejel predstojnik, član sveta in zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici akad. prof. dr. Boštjan Žekš.

Boštjan Žekš je bil raziskovalec na Institutu Jožef Stefan na Odseku za teoretično fiziko, profesor biofizike na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter profesor in predstojnik na Univerzi v Novi Gorici. Od leta 2014 je upokojen. Leta 1987 so ga sprejeli v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, na kateri je opravljal tudi funkcijo tajnika razreda za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede, od leta 2002 do leta 2008 pa je bil predsednik akademije.

Raziskovalno je delal na treh področjih, in sicer v odvisnosti od zaposlitve in od svetovnih trendov na področju fizike kondenzirane snovi. V prvem obdobju se je ukvarjal s feroelektričnimi kristali, predvsem tistimi z vodikovimi vezmi, v drugem s tekočimi kristali in feroelektričnimi tekočimi kristali, v tretjem pa z biofiziko bioloških in modelnih fosfolipidnih membran.Na vseh treh področjih, ki med seboj niso povezana, je veliko prispeval k napredku znanosti, obiskoval svetovne centre ter imel predavanja in uvodna predavanja na največjih mednarodnih konferencah. Njegova dela obsegajo okoli 6.500 citatov. Akademika Boštjana Žekša njegovi raziskovalni dosežki uvrščajo med enega od slovenskih najbolj eminentnih fizikov.

Viri: facebook.com, ung.si