Преставници на »2ТМ« во посета на ФГПА во Марибор, 16.5.2019

Специјалистите за високо образование во 2ТМ, во четврток на 16 мај ќе го посетат Факултетот за градежништво, сообраќајно инженерство и архитектура во Марибор, со цел да се информираат за студиските програми на постдипломските програми на факултетот.

Претставниците на ФГПА ќе ги претстават магистерските студиски програми на:

Факултетот за градежништво:

  1. градежни конструкции и оператива
  2. градежна инфраструктура

Факултет за сообраќајно инженерство:

  1. управување со сообраќајот и мобилноста
  2. безбедност на патиштата

Факултетот за архитектура:

  1. оддржливи згради
  2. оддржлив град

и магистерските студии по економско инженерство – смер градежништво, програма која ФГПА ја изведува заедно со Економскиот факултет во Марибор.

Во рамки на посетата ќе стане збор и за студиите од 3.степен и тоа за:

  1. докторски студии по градежништво
  2. докторски студии по сообраќајно инженерство.

Целта на оваа посета која има инфрмативно значење, истовремено се однесува и на продалбочување на соработака меѓу 2ТМ и факултетот за градежништво, сообраќајно инженерство и архитекрура во Марибор.