Претставници од Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана се состанаа со раководството на фирмата PricewaterhouseCoopers

Во четвртокот, на 20 декември 2018 година, претставниците на Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана, деканката проф. д-р Метка Текавчич, продеканката проф. д-р Тања Михалич, секретарот на Факултетот м-р Тилен Балон, шефицата на Катедрата за сметководство и ревизија проф. д-р Маја Заман Горф и директорката на Центарот за ефективност на бизнисот при Економскиот факултет м-р Моника Лапања, се состанаа со раководството на фирмата PwC, застапувана од директорот Мартин Железник, од раководителката на кадровскиот сектор Катја Јухарт и од советничката Марјана Мајерич.

Целта на посетата беше разговор за воспоставување соработка меѓу образовните институции. Учесниците се согласија дека соработката е со заемен интерес и дека можности за соработка се нудат на редовните образовни програми во сите циклуси, и дека може да се развие подрачјето за развој на бизнис вештините, и подрачјето на бизнис образованието, во соработка со CPOEF UL.

Интернет-врска: efnet.si