Претставниците од Факултетот DOBA земаа учество на 33-та конференција обединување на бизнис школите Businet

Претставниците од Факултетот DOBA земаа учество на 33-та конференција за обединување на бизнис школите Businet, којашто се одржа во ноември 2019 година во Белград (Република Србија).

Во составот на делегацијата на Факултетот се најдоа директорот од Одделот за меѓународна соработка доктор Марина Летоња (учествуваше во работната група „Истражувања“) и Нина Турчин, којашто заедно со Грит Барезеле (UC Leuven Limburg, Белгија) одржа практикум „To Zoom or not to Zoom“. Преку примерот на организацијата и реализацијата на виртуелниот проект International Innovation Hackathon: Hack the Waste тие ги претставија можностите за користење на инструментот Zoom (видео и аудиокомуникациски платформи, четови и вебинари). Да напоменеме дека Нина Турчин е една од двата раководители на работната група „Интернационализација на домот“.

Учеството во вакви конференции придонесува за зголемување на меѓународната репутација на Факултетот DOBA и за преносот на напредното искуство, коешто директно влијае на квалитетот на неговата работа, истакнаа во образовната установа.

Извор: doba.si