Претставниците од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот од Марибор се удостоени признание од конференцијата во Шпанија

На Кордоба, Шпанија, се одржа 26-от семинар за автоматизација, индустриска електроника и инструментализација (SAAEI’19).

Група на научници од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика од универзитетот во Марибор – Јака Маргуц, Миран Родич, Митја Фрунтич и Миро Миланович – во рамките на конференцијата беа удостоени со оригинално признание – „За најкраток назив на статија“.

Називот на нивната статијата гласи: „Емулација на монофазен инвертор“ (Single-phase inverter emulation).

Извор: feri.um.si