Претставниците од сметководствената компанија FIRST го посетија Колеџот Academia Maribor

Во декемри 2019 година вработените од сметководствената компанија FIRST Аница Хорват и Даниела Коцет Пухан го посетија Колеџот Academia Maribor.

На студентите од програмата „Економист“ (модул „Сметководство“) специјалистите од FIRST им ги претставија сметководствените аспекти на испраќањето на работниците во странство. Темата на излагањето на Аница Хорват и Даниела Коцет Пухан беше следната: „Клучните нианси и чекори при испраќањето на работници во странство“.

Извор: academia.si