Prezentacija u školi stranih jezika Infinitiv, 6.3.2019., Beograd, Srbija

»Studio za učenje stranih jezika Infinitiv« iz Beograda nudi kvalitetne jezičke kurseve slovenačkog jezika. Dana 6.3.2019. smo saradnici 2TM-a u njihovim prostorijama predstavili mogućnost besplatnog studija u Sloveniji.

Photo: © 2TM d.o.o.

Prezentacija je bila jako dobro posećena, sudionike za zanimalo kako idu studije u Sloveniji, kakve ugodnosti dobiju, kakvo znanje jezika je potrebno, kad se potrebno prijaviti na studije i kako se odvija saradnja sa našom agencijom. Od svih studijskih programa je najviše pitanja bilo za informatiku, psihologiju, pedagogiju, biologiju, logistiku, medicinu i ekonomiju.

Photo: © 2TM d.o.o.

Posetioci su dobili puno korisnih informacija, koje će sigurno da im pomognu pri donošenju odluke za studije u Sloveniji.