Pri založbi Oxford University Press izšla monografija sodelavke UNG

Pri svetovno znani založbi Oxford University Press je, deset let po prvi izdaji, izšla druga znanstvena monografija sodelavke Univerze v Novi Gorici in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne prof. dr. Tanje Pipan The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats (Biologija jam in drugih podzemeljskih habitatov).

Monografija je rezultat dolgoletnega sodelovanja s svetovno priznanim profesorjem s področja biologije in evolucije podzemeljskih organizmov in podzemeljskih habitatov prof. dr. Davidom C. Culverjem z ameriške univerze (Washington, DC).

Prvič je knjiga izšla leta 2009, leta 2014 je bila v isti soavtorski navezi in pri isti založbi izdana monografija Shallow Subterranean Habitats: Ecology, Evolution, and Conservation (Plitvi podzemeljski habitati: ekologija, evolucija in varovanje), rezultat odlične odzivnosti bralcev pa je obsežno prenovljena, posodobljena in izpopolnjena druga izdaja prve omenjene knjige.

Vir: ung.si