ЦЕНОВНИК СЛОВАЧКА

ПАКЕТ 1500€

 • 1 фаза:
 • Избор на студиска програма и образовна институција.
 • Консултации за подготовка на документите за пријавување.
 • Прелиминарна проверка на усогласеноста на документите со условите за упис.
 • 2 фаза:
 • Проверка на усогласеноста на документите обезбедени од странката.
 • Поднесување на пријавата за упис и следење на нејзиниот статус.
 • Поднесување на пакетот на документи на образовната институција во име на странката .
 • Обезбедување на информации за подготовка на приемниот испит (пријава, датуми, литература…).
 • Покана и инструкции за добивање на виза за полагање на приемниот испит (доколку е потребно).
 • 3 фаза:
 • Комуникација со образовната институција и добивање на документацијата којa што го потврдува уписот.
 • Консултации и испраќање на потребната документацијата за регистрирање на дозвола за привремен престој врз основа на студии.
 • Придружување на странката во административните органи за регистрирање на дозволата за привремен престој и следење на нејзиниот статус.
 • Придружување на странката во административните органи кога дозволата за престој е подготвена за подигнување .
 • Организирање на медицински преглед за привремена дозвола за престој врз основа на студии.
 • Консултации преку електронска адреса и телефон.

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х