ЦЕНОВНИК СЛОВАЧКА

За вас подготвивме оптимален пакет на услуги.
Пријавете се за прва бесплатна консултација.

ЦЕНОВНИК

ПАКЕТ
“СТУДИИ”

1500

ПАКЕТ
“СТУДИИ И ЈАЗИК”

3700

ПАКЕТ
“СТУДИИ”

1500

ПАКЕТ “СТУДИИ”

 • ФАЗА НА ПОДГОТОВКИ
 • 1. Избор на студиска програма и образовна институција.
 • 2. Консултации за подготовка на документите за пријавување.
 • 3. Прелиминарна проверка на усогласеноста на документите со условите за упис.
 • ФАЗА НА ПРИЈАВУВАЊЕ
 • 1. Проверка на усогласеноста на документите обезбедени од странката.
 • 2. Поднесување на пријавата за упис и следење на нејзиниот статус.
 • 3. Поднесување на пакетот на документи на образовната институција во име на странката .
 • 4. Обезбедување на информации за подготовка на приемниот испит (пријава, датуми, литература …).
 • 5. Покана и инструкции за добивање на виза за полагање на приемниот испит (доколку е потребно).
 • ФАЗА НА УПИС
 • 1. Комуникација со образовната институција и добивање на документацијата којa што го потврдува уписот.
 • 2. Консултации и испраќање на потребната документацијата за регистрирање на дозвола за привремен престој врз основа на студии.
 • 3. Придружување на странката во административните органи за регистрирање на дозволата за привремен престој и следење на нејзиниот статус.
 • 4. Придружување на странката во административните органи кога дозволата за престој е подготвена за подигнување.
 • 5. Организирање на медицински преглед за привремена дозвола за престој врз основа на студии.
 • Консултации преку електронска адреса и телефон.

ПАКЕТ
“СТУДИИ И ЈАЗИК”

3700

ПАКЕТ “СТУДИИ И ЈАЗИК”

 • ФАЗА НА УЧЕЊЕ НА ЈАЗИК
 • 1. Советување за изборот на студиската програма, определување на приоритетите.
 • 2. Пријава на курс и тестирање на знаењето за англиски јазик.
 • 3. Помош при добивање на виза.
 • 4. Уредување на сместување за време на целиот курс.
 • 5. Почеток и оддржување на целиот курс по англиски јазик во обем од 500 часа.
 • ФАЗА НА ПОДГОТОВКИ
 • 1. Избор на студиската програма, образовна институција во ЕУ земји.
 • 2. Консултации за подготовка на документите за пријавување.
 • 3. Прелиминарна проверка на усогласеноста на документите со условите за упис.
 • ФАЗА НА ПРИЈАВУВАЊЕ
 • 1. Проверка на усогласеноста на документите обезбедени од странката.
 • 2. Поднесување на пријавата за упис и следење на нејзиниот статус.
 • 3. Поднесување на пакетот на документи на образовната институција во име на странката.
 • 4. Обезбедување на информации за подготовка на приемниот испит (пријава, датуми, литература,…).
 • 5. Покана и инструкции за добивање на виза за полагање на приемниот испит (доколку е потребно).
 • ФАЗА НА УПИС
 • 1. Комуникација со образовната институција и добивање на документацијата којa што го потврдува уписот.
 • 2. Консултации и испраќање на потребната документацијата за регистрирање на дозвола за привремен престој врз основа на студии.
 • 3. Придружување на странката во административните органи за регистрирање на дозволата за привремен престој и следење на нејзиниот статус.
 • 4. Придружување на странката во административните органи кога дозволата за престој е подготвена за подигнување.
 • 5. Организирање на медицински преглед за привремена дозвола за престој врз основа на студии.
 • Консултации преку електронска адреса и телефон.

 

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х