CENOVNIK

PREMIUM PAKET
(fakultet/viša škola)
Sve ukljućeno
€1500
 • 1. rata: 500€
 • Izbor obrazovne institucije, programa i određivanje prioriteta.
 • Konsultacije o pripremi dokumenata.
 • 2. rata: 500€
 • Provera valjanosti dokumenata.
   
 • Prijava (do 3 programa) i praćenje statusa prijave.
 • Slanje dokumenata kurirskoj službi (1 put).
 • Sudski overen prevod originala atestata/diplome sa prilogom.
   
 • Podnošenje dokumenta u ime klijenta u obrazovnoj instituciji i dobijanje potvrde o mogućnosti prijema.
 • 3. rata: 500€
 • Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.
 • Konsultacije o pripremi dokumentacije za izradu boravišne dozvole i dostavljanje dokumentacije za izradu boravišne dozvole na osnovu studija.
 • Dobijanje poreskog broja.
   
   
 • Prijave boravka.
 • Organizacija i zakazivanje transfera klijenta (putne troškove klijent plaća sam).
 • Prijava na studentski servis.
 • Otvaranje bankovnog računa u Novoj Ljubljanskoj banci.
 • Pomoć pri regulisanju polise zdravstvenog osiguranja za studente.
 • Uključene konsultacije telefonom, kao i putem e-mejla, nenotarski (nezvaničan) prevodi.
 • SIM-kartica jednomesečni pripejd.

STANDARD PAKET
(fakultet/viša škola)
Upis i boravišna dozvola
€1000
 • 1. rata: 300€
 • Izbor obrazovne institucije, programa i određivanje prioriteta.
 • Konsultacije o pripremi dokumentacije.
 • 2. rata: 500€
 • Provera valjanosti dokumenata.
   
 • Prijava (do 3 programa) i praćenje statusa prijave.
 • Slanje dokumenata kurirskoj službi (1 put).
 • Podnošenje dokumenta u ime klijenta u obrazovnoj instituciji i dobijanje potvrde o mogućnosti prijema.

 •  
   
 • 3. rata: 200€
 • Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.
 • Konsultacije o pripremi dokumentacije za izradu boravišne dozvole i dostavljanje dokumentacije za izradu boravišne dozvole na osnovu studija.
 • Uključene konsultacije telefonom, kao i putem e-mejla (2 sata), nenotarski (nezvaničan) prevodi.


 •  


 •  

 •  

 •  

EKONOMI PAKET
(fakultet/viša škola)
Upis na 1 program
€300

 • Izrada liste dokumenata potrebnih za upis.
   
 • Konsultacija 30 min (o dokumentima).
 • Prijava (1 program) i praćenje statusa prijave.
 • Podnošenje dokumenta u ime klijenta u obrazovnoj instituciji.
 • Pregled dokumentacije.
   


 •  
   

 •  
   
 •  
   
   

 •  
   
 •  

 •  


 •  

 •  

 •  

Postavite nam pitanje!Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete besplatne konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Postavite nam pitanje!Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

Postavite nam pitanje!Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us!Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x