Za vas smo pripremili četiri paketa usluga. Izaberite paket koji vama najviše odgovara.

CENOVNIK:

premium paket

»sve ukljućeno«

1500€


standard paket

»upis i boravišna dozvola«

1000€


economy+ paket

upis na 1 program
i boravišna dozvola

650€

economy paket

upis na 1 program

300€

premium paket

»sve ukljućeno«

1500€


premium paket 1500€

 • 1 rata: 500€
 • Izbor obrazovne institucije, programa i određivanje prioriteta.
 • Konsultacije o pripremi dokumenata za upis.
 • 2 rata: 500€
 • Provera valjanosti dokumenata.
 • Prijava (do 3 programa) i praćenje statusa prijave.
 • Slanje dokumenata kurirskoj službi (1 put).
 • Sudski overen prevod na slovenački svih potrebnih dokumenata za upis i boravišnu dozvolu (original svedočanstva ili diplome sa prilogom, ispis ocena, potvrda o neosudjivanosti, rodni list itd.).
 • Podnošenje dokumenta u ime klijenta u obrazovnoj instituciji.
 • 3 rata: 500€
 • Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.
 • Konsultacije i dostavljanje dokumentacije za izradu boravišne dozvole na osnovu studija.
 • Pratnja u administrativnu jedinicu za izradu boravišne dozvole i praćenje statusa dokumenata.
 • Dobijanje poreskog broja.
 • Registracija privremenog boravka.
 • Pomoć pri regulisanju polise zdravstvenog osiguranja za studente (organizirana grupa studenata).
 • Uključene konsultacije telefonom, e-mejlom, nenotarski (nezvanični) prevodi potrebnih dokumentov.
 • SIM-kartica jednomesečni pripejd.

standard paket

»upis i boravišna dozvola«

1000€


standard paket 1000€

 • 1 rata: 500€
 • Izbor obrazovne institucije, programa i određivanje prioriteta.
 • Konsultacije (2 sata) o pripremi dokumenata za upis.
 • 2 rata: 300€
 • Provera valjanosti dokumenata.
 • Prijava (do 3 programa) i praćenje statusa prijave.
 • Slanje dokumenata kurirskoj službi (1 put).
 • Podnošenje dokumenta u ime klijenta u obrazovnoj instituciji.
 • 3 rata: 200€
 • Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.
 • Konsultacije i dostavljanje dokumentacije za izradu boravišne dozvole na osnovu studija.
 • Pratnja u administrativnu jedinicu za izradu boravišne dozvole i praćenje statusa dokumenata.
 • Uključene konsultacije telefonom, e-mejlom (2 sata), nenotarski (nezvanični) prevodi dokumenata potrebnih za upis i boravišnu dozvolu.

economy+ paket

upis na 1 program
i boravišna dozvola

650€

economy+ 650€

 • 1 rata: 300€
 • Izrada liste dokumenata potrebnih za upis
 • Konsultacija 30 min (o dokumentima)
 • Prijava (1 program) i praćenje statusa prijave.
 • Provera vaših dokumenata
 • Podnošenje dokumenata u ime klijenta u obrazovnu instituciju
 • Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu
 • 2 rata: 350€
 • Konsultacije i dostavljanje dokumentacije za izradu boravišne dozvole na osnovu studija
 • Pratnja u administrativnu jedinicu za izradu boravišne dozvole i praćenje statusa dokumenata
 • Uputstva za samostalno dobijanje privremene dozvole boravka na osnovu studiranja

economy paket

upis na 1 program

300€

ekonomy paket 300€

 • Izrada liste dokumenata potrebnih za upis.
 • Konsultacija 30 min (o dokumentima).
 • Prijava (1 program) i praćenje statusa prijave.
 • Provera vaših dokumenata.
 • Podnošenje dokumenata u ime klijenta u obrazovnu instituciju.
 • Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.

Prijavite se na kurs:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x