Za vas smo pripremili tri paketa usluga. Izaberite paket koji vama najviše odgovara.
Pišite nama za 1 besplatnu konsultaciju:

CENOVNIK:

Premium paket €1500

»Sve ukljućeno«

Uspeh upisa je 100%

 • 1 rata: 500€

 • 1. Izbor obrazovne institucije, programa i određivanje prioriteta.
 • 2. Konsultacije o pripremi dokumenata za upis.
 • 2 rata: 500 евро

 • 3. Provera valjanosti dokumenata.
 • 4. Prijava (do 3 programa) i praćenje statusa prijave.
 • 5. Slanje dokumenata kurirskoj službi (1 put).
 • 6. Sudski overen prevod na slovenački ili engleski svih potrebnih dokumenata za upis i boravišnu dozvolu (original svedočanstva ili diplome sa prilogom, ispis ocena, potvrda o neosudjivanosti, rodni list itd.).
 • 7. Podnošenje dokumenta u ime klijenta u obrazovnoj instituciji.
 • 3 rata: 500€

 • 8. Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.
 • 9. Konsultacije i dostavljanje dokumentacije za izradu boravišne dozvole na osnovu studija.
 • 10. Pratnja u administrativnu jedinicu za izradu boravišne dozvole i praćenje statusa dokumenata.
 • 11. Dobijanje poreskog broja.
 • 12. Registracija privremenog boravka.
 • 13. Pomoć pri regulisanju polise zdravstvenog osiguranja za studente (organizirana grupa studenata).
 • 14. Uključene konsultacije telefonom, e-mejlom, nenotarski (nezvanični) prevodi potrebnih dokumentov.
 • 15. SIM-kartica jednomesečni pripejd.

Standard paket €1000

»Upis i boravišna dozvola«

Uspeh upisa je 100%

 • 1 rata: 500€

 • 1. Izbor obrazovne institucije, programa i određivanje prioriteta.
 • 2. Konsultacije (2 sata) o pripremi dokumenata za upis.
 • 2 rata: 300€

 • 3. Provera valjanosti dokumenata.
 • 4. Prijava (do 3 programa) i praćenje statusa prijave.
 • 5. Slanje dokumenata kurirskoj službi (1 put).
 • 6. Podnošenje dokumenta u ime klijenta u obrazovnoj instituciji.
 • 3 rata: 200€

 • 7. Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.
 • 8. Konsultacije i dostavljanje dokumentacije za izradu boravišne dozvole na osnovu studija.
 • 9. Pratnja u administrativnu jedinicu za izradu boravišne dozvole i praćenje statusa dokumenata.
 • 10. Uključene konsultacije telefonom, e-mejlom (2 sata), nenotarski (nezvanični) prevodi dokumenata potrebnih za upis i boravišnu dozvolu.

Ekonomi paket €300

»Biram sam«

Upis na 1 program

 • 1. Izrada liste dokumenata potrebnih za upis.
 • 2. Konsultacija 30 min (o dokumentima).
 • 3. Prijava (1 program) i praćenje statusa prijave.
 • 4. Provera vaših dokumenata.
 • 5. Podnošenje dokumenata u ime klijenta u obrazovnu instituciju.
 • 6. Komunikacija sa obrazovnom ustanovom i dobijanje potvrde o upisu.


Postavite nam pitanje!Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete besplatne konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Postavite nam pitanje!Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

Postavite nam pitanje!Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us!Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x