Prijemni ispit za upis na program Arhitektura na FGPA u Mariboru bit će održan u predviđenom roku

Nakon objave da su svi rokovi za upis na više škole, dodiplomski i diplomski studij u Sloveniji produženi, puno studenata svakodnevno pita jesu li se promijenili i datumi prijemnih ipita.