Prilagođavanje stranih studenata u Sloveniji: lakše nego što izgleda

Biti primljen na fakultet u inostranstvu je san mnogih. Ipak, posle samog prijema i dolaska u zemlju brucoši se nađu u prilično stresnoj situaciji koja je vezana za neophodno prilagođavanje novim uslovima.

Slovenija u tome ima prednost u odnosu na druge države.  Stabilna, čista i prijateljski nastrojena zemlja, ona privlači studente  iz slovenskih zemalja ne samo kao  jeftina i kvalitetna obrazovna alternativna Nemačkoj, Austriji ili Velikoj Britaniji, već i kao zemlja bliska u smislu jezika i mentaliteta.