Priznanje za napredne prakse poučevanja

Člani Inštituta za informatiko so na okrogli mizi, ki jo je organiziral Center za podporo poučevanju UM, ustanovljen v okviru projekta Didakt.UM, predstavili svoje izkušnje z vpeljavo igrifikacije[*] pri poučevanju celovitih informacijskih rešitev.

Predstavitev prof. dr. Marjana Herička so udeleženci okrogle mize izbrali za najučinkovitejšo vpeljavo IKT orodij in sodobnih učnih praks v proces poučevanja.

Predstavljene so bile dvoletne izkušnje z vpeljavo in uporabo poslovne igre simulacije ERPsim pri predmetu Celovite informacijske rešitve na magistrskem programu Informatika in tehnologije komuniciranja. Rezultati kažejo, da je seznanitev in uvajanje v celovito rešitev SAP ERP s pomočjo igrifikacije odlično sprejeta med študenti, poveča njihovo sodelovanje in angažiranost in vodi do boljših učnih rezultatov.

Pridobljene izkušnje so člani inštituta za informatiko (M. Heričko, A. Rajšp in T. Beranič) predstavili tudi na deseti mednarodni delavnici DAMSS 2019 – Data Analysis Methods for Software Systems, kjer so prejeli nagrado za najboljši poster (Best Poster Award) z naslovom »Gamification for Engaging IT students in the ERP Course: A Case Study«.

Vir: feri.um.si

[*] Komentar družbe 2TM:

Igrifikacija pomeni uporabo načinov razmišljanja v igri in mehanizmov igre v neigralniškem kontekstu z namenom aktivnega sodelovanja v reševanju določenega problema. Njen glavni namen je predvsem vključenost uporabnikov in potrošnikov v določeno ciljno aktivnost, uporabo produktov in storitev.