Produženi svi otvoreni rokovi za prijavu!

Sa obzirom na trenutačnu situaciju u Sloveniji i širom svijeta, u skladu sa Zakonom o privremenim mjerama u vezi sa sudskim, upravnim i drugim javnopravnim pitanjima za kontrolu širenja zarazne bolesti SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Sl. Glasnik RS, br. 36/2020), svi otvoreni rokovi za prijavu na slovenske visokoškolske ustanove bit će produženi.