Проф. д-р Марко Пахор, Економски факултет во Љубљана: Доколку не можеме физички, новата студиска година ќе ја изведеме виртуелно

Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана, една од партнерските институции на 2ТМ, брзо и одлучно се прилагоди на новата општествена реалност. Студентите иако се во изолација, остануваат виртуелно поврзани и работат на своите студентски задачи.