Prof. dr. Marjan Mernik postal član častnega svetovalnega odbora USERN

Redni profesor FERI UM dr. Marjan Mernik je zaradi svojih vidnih uspehov dobil povabilo v odbor, na katerega se je z veseljem pozitivno odzval. Med drugimi uspehi, ki so pripomogli k povabilu, je zagotovo veliko doprineslo tudi dejstvo, da je bil leta 2017, kot edini iz Slovenije za področje računalništva in informatike, imenovan za visoko citirianega raziskovalca s strani Clarivate Analytics.

USERN je neodvisna, neprofitna in nevladna mreža, katere vizija je promovirati vrhunsko znanost z namenom, da bi si izboljšali kvaliteto življenja in poskrbeli za ohranitev javnih dobrin za prihodnje generacije. Častni svetovalni odbor mreže sestavlja 14 Nobelovih nagrajencev, kakor tudi več kot 300 gornjih 1 % znanstvenikov iz celega sveta.

Vir: feri.um.si