Prof. dr. Petra Svoljšak prejela viteški križ madžarskega reda za zasluge

Prof. dr. Petra Svoljšak, direktorica študijskega programa Kulturna zgodovina Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici in predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, prejela odlikovanje viteški križ madžarskega reda za zasluge.

Odlikovanje je prejela kot priznanje za njen trud pri razvoju madžarsko-slovenskih znastvenih in kulturnih stikov ter pri organizaciji spominskih slovesnosti ob stoletnici prve svetovne vojne.

Viri: ung.si, facebook.com