Проф.др.Петра Свољшак е одликувана со витешки крст од унгарскиот ред на заслуги

Проф. др. Петра Свољшак, директорка на студиската програма Културна  историја при Факултетот за хуманистика на Универзитетот во Нова Горица и раководител на Историскиот институт Милко Кос ZRC SAZU, e одликувaна со витешки крст на унгарскиот ред на заслуги.

Одликувањетого е признание за нејзиниот труд во развојот на унгарско-словенечките научни и културни врски, како и за организација на спомен церемонијата по повод стогодишнината од Првата светска војна.

Извори: ung.si, facebook.com