Prof. FUDŠ UNG dr. Matej Makarovič prejel naziv Jean Monnet Chair

Na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici začenja s študijskim letom 2019/20 delovati Jean Monnet Chair, s katerim Evropska unija prepoznava in podpira delovanje profesorjev z odličnimi dosežki. Na letošnjem razpisu je bil prof. dr. Matej Makarovič edini uspešen kandidat iz Slovenije.

Področje, s katerim je bil prof. dr. Matej Makarovič s FUDŠ UNG letos uspešen na razpisu za Jean Monnet Chair za obdobje 2019 do 2022, je Evropsko transnacionalno upravljanje za trajnostni razvoj.

Jean Monnet Chair na FUDŠ UNG bo tako pokrival vprašanja ekonomsko, socialno in okoljsko trajnostnega razvoja, ob upoštevanju vse bolj očitnega dejstva, da upravljanje s temi vprašanji daleč presega okvire posamezne nacionalne države. Od tod nujnost soočanja z izzivi transnacionalnega upravljanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja.

Jean Monnet Chair bo povezoval znanstvenoraziskovalna spoznanja s temi praktičnimi cilji ter svoje rezultate povezoval z delom s študenti, ki se bodo lahko pri tem tudi aktivno angažirali in se vključevali v akcijski raziskovalni proces.

Vir: fuds.si