Profesije budućnosti: kako napraviti pravi izbor

Spremni ste da izađete na tržište rada, ali još vam nije sasvim jasno u kojoj oblasti možete da se ostvarite, gde vidite sebe za nekoliko godina, čime biste se bavili išta želite postići u životu? Prvo, razmislite o svojim interesovanjima, ambicijama, ličnim kvalitetima, ali pratite pomno situaciju na tržištu rada, računajte na njegove potrebe i prilagođavajte se stalnim promenama. Potreba tržišta za određenim profesijama ima ogromno značenje, i moguće je da upravo ta informacija može uticati na vaš izbor buduće profesije.