Професор на Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана е назначен за советник во Европската банкарска агенција

Надзорниот совет на Европската банкарска агенција (European Banking Authority, EBA) го назначи проф. др. Марко Кошак од октомви 2018 година, за период од две години, за советник во триесетчленското советничко тело „Banking Stakeholder Group“ во Европската банкарска агенција.

Учеството во овој консултативен комитет, на вакови влијателени европски институции како EBA значи признание за професорот и нов професионален предизвик, а во исто време претставува можност за нова меѓународна соработка и проширување на влијанието на факултетот на меѓународно ниво.

Извор: efnet.si