Професор од Alma Mater Europaea зема учество на Десеттата конференција за словенечките и светските истражувачи и претприемачи

Професорот од Alma Mater Europaea доктор Лоуренс Хевик (Торонто) зема учество на Десеттата конференција на словенечките и светските истражувачи и претприемачи, која што се одржа на 24-ти и 25-ти октомври 2019 година на Институтот Јожеф Штефан, Љубљана. Рефератот на Лоренс Хевик беше посветен на оцената на глобалната економија и споредувањето на тенденциите на нејзиниот развој со аналогните тенденции во Република Словенија.

На конференцијата, организирана од Светскиот словенечки конгрес под покровителство на премиерот Маријана Шарца, учествуваа водечките научници и претприемачи од Република Словенија и од други земји.

Извор: almamater.si