Profesor s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani dobio je nagradu CEEMAN Champions Awards 2019

Profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani dr. Vlado Dimovski dobitnik je nagrade  CEEMAN Champions Awards 2019 u istraživačkoj kategoriji. Nagrada Međunarodnog udruženja za razvoj menadžmenta u dinamičkim kompanijama CEEMAN priznanje je zaslugama Dimovskog na području istraživanja.

Osnovano 1993. godine, Udruženje poslovnih škola, u početku usredotočeno na razvoj i kvalitetu obrazovanja na području menadžmenta u Središnjoj i Istočnoj Europi, danas okuplja više od 200 članova iz 45 zemalja Europe, Sjeverne i Latinske Amerike, Afrike i Azije.

Prestižna nagrada bit će uručena profesoru Dimovskom na godišnjoj konferenciji Udruženja, koja će se održati u Poljskoj u rujnu 2019. godine.

Izvor: efnet.si