Profesor sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani dobio je nagradu CEEMAN Champions Awards 2019

Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani dr Vlado Dimovski dobitnik je nagrade CEEMAN Champions Awards 2019 u istraživačkoj kategoriji. Nagrada Međunarodnog udruženja za razvoj menadžmenta u dinamičkim kompanijama CEEMAN priznanje je zaslugama Dimovskog u oblasti istraživanja.

Osnovana 1993. godine, Udruženje poslovnih škola, u početku usredotočeno na razvoj i kvalitet obrazovanja u oblasti menadžmenta u Centralnoj i Istočnoj Evropi, danas okuplja više od 200 članova iz 45 zemalja Evrope, Severne i Latinske Amerike, Afrike i Azije.

Prestižna nagrada biće uručena profesoru Dimovskom na godišnjoj konferenciji Udruženja, koja će se održati u Poljskoj u septembru 2019. godine.

Izvor: efnet.si