Profesor sa Fakulteta za elektrotehniku, računarstvo i informatiku u Mariboru dobio nagradu Donald Michie – Alan Turing

Profesori fakulteta FERI dr Marjan Mernik dobio je nagradu Donald Michie – Alan Turing za dugogodišnji rad na polju informacionog društva.

Svečano uručenje nagrade održana je u petak, 11. oktobra 2019. na ceremoniji u okviru međunarodne konferencije Informacijska družba, IS 2019, u Ljubljani.

Marjan Mernik poznati je stručnjak na području informacionih i računarskih tehnologija, odgovorni urednik časopisa, recenzent i naučnik sa visokim indeksom citiranosti.

Izvor: feri.um.si