Profesor sa Sveučilišta u Mariboru nagrađen je najvišom nagradom u svijetu na području teorije sustava i kibernetike

Dr. Matjaž Mulej, profesor ekonomije na Sveučilištu u Mariboru (Fakultet za ekonomiju i biznis), osvojio je najvišu svjetsku nagradu za osobita postignuća na području teorije sustava i kibernetike – 12.  medalju WOSC (Svjetska organizacija sustava i kibernetike, Velika Britanija), nazvanu po osnivaču kibernetike Norbertu Wieneru.

Matjaž Mulej član je Europske akademije znanosti i umjetnosti, autor gotovo 2500 radova objavljenih u 50 zemalja svijeta, uključujući 70 knjiga i zbirki (uglavnom kao suautor), a autor je i dijalektičke teorije sustava. Treba napomenuti da je više od 1000 ljudi sa svih kontinenata bilo suautorstvu znanstvenih radova Matjaža Muleja.

Izvor: um.si