Profesor sa Univerziteta u Mariboru izabran za šefa Ustavnog suda Slovenije

Profesor na Pravnom fakultetu u Mariboru prof. dr Rajko Knez izabran je za šefa Ustavnog suda države. Zvanično stupanje na dužnost održaće se 19. decembra 2018.

Knez je završio Pravni fakultet u Mariboru s temom „Ugovorni odnosi u međunarodnom privatnom pravu“. Magistarski rad odbranio je 1996. iz oblasti privrednog prava. Na Pravnom fakultetu u Mariboru 2000. godine odbranio je doktorsku dizertaciju. Tom događaju prethodila je priprema doktorata iz oblasti zaštite životne sredine u SAD-u, gde se Rajko Knez neko vreme bavio advokatskom praksom.

Rajko Knez radi kao predavač na Univerzitetu u Mariboru (u kombinaciji): profesor je u oblasti EU prava. Predavački posao na Pravnom fakultetu u Mariboru počeo je 1993.

Knez je autor brojnih naučnih članaka, monografija i komentara o zakonima. Član je Međunarodnog suda u Hagu; sudija je Stalnog arbitražnog suda pri Privrednoj komori Slovenije i Bečkog međunarodnog arbitražnog centra (Vienna International Arbitral Centre). Od 2007. do 2011. radio je kao dekan na Pravnom fakultetu u Mariboru. Od 2011. do 2015. bio je vršilac dužnosti dekana administrativno-privrednog odseka.

Od 25. aprila 2017. godine Rajko Knez je dobio devetogodišnji mandat Ustavnog suda; pri tome jednim delom vodi predavački posao na Pravnom fakultetu.

Источник: um.si