Profesor sa Univerziteta u Mariboru nagrađen je najvišom nagradom u svetu na području teorije sistema i kibernetike

Dr Matjaž Mulej, profesor ekonomije na Univerzitetu u Mariboru (Fakultet za ekonomiju i biynis), osvojio je najveću svetsku nagradu za izuzetna postignuća na području teorije sistema i kibernetike – 12. medalju WOSC (Svetska organizacija sistema i kibernetike, Velika Britanija), nazvanu po osnivaču kibernetike Norbertu Vineru.

Matjaž Mulej član je Evropske akademije nauka i umetnosti, autor gotovo 2500 radova objavljenih u 50 zemalja sveta, uključujući 70 knjiga i zbirki (uglavnom kao koautor), a autor je i dijalektičke teorije sistema. Treba napomenuti da je više od 1000 ljudi sa svih kontinenata bilo koautorstvu naučnih radova Matjaža Muleja.

Izvor: um.si