Profesor UNG doktor Peter Purg – novi predsednik sveta NAKVIS

Prof. dr. Peter Purg, sodelavec Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, je novi predsednik sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Člani sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu so prof. dr. Petra Purga, ki je bil v svet NAKVIS imenovan s strani Rektorske konference Republike Slovenije na seji 18. aprila 2019, izvolili za predsednika za mandatno obdobje treh let.

Prof. dr. Purg je v svojem nagovoru svetu poudaril, da si bo pri vodenju prizadeval za udejanjanje poslanstva, vizije in vrednot agencije v skladu s Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, pri vodenju sej pa bo spoštoval kulturo dialoga.

Vir: ung.si