Profesori Univerziteta u Mariboru su ušli na svetsku listu citiranih autora

Rad triju univerzitetskih profesora ušao je u 1% najcitiranijih istraživača u oblasti hemijske tehnologije i računarstva u 2017. godini. U časopisu Highly Cited Researchers našli su se prof. Željko Knez i prof. Dr Mojca Schergett (Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju), kao i prof. Dr Marijan Mernik (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike).

Godišnja lista Clarivate Analitics uključuje vodeće istraživače iz celog sveta koji rade na polju prirodnih i društvenih nauka. U 2017. godini uključeno je oko 3.400 naučnika sa visokim indeksom citiranja, koji rade u 21 oblasti naučnih istraživanja. Na listi se nalaze samo često citirane naučne publikacije iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, objavljene u periodu 2005-2015, i indeksirane u bibliografskoj bazi podataka Veb of Science Core Collection.

Podaci o citiranju zasnovani su na ESI (Essential Science Indicators). Autori naučnih publikacija (dva ili više), koji su prisutni u 1% najcenjenijih članaka u svetu, smatraju se istraživačima sa izuzetnim dostignućima u nauci.

Clarivate Analitics je nezavisna kompanija koja upravlja sistemom interdisciplinarnih bibliografskih baza podataka. Oni uključuju informacije o istraživanjima, patentima, regulatornim standardima, farmaceutskoj biotehnologiji, zaštitnom znaku, registraciji, zaštiti domena, kao i upravljanju i zaštiti intelektualne svojine.

Izvor: www.um.si