Profesorima Ekonomskog fakulteta u Ljubljani dodeljena počasna zvanja i nagrade

Rektor Univerziteta u Ljubljani dodelio zvanja „Počasni profesor“ dvojici saradnika Ekonomskog fakulteta. U 2019. godini to zvanje su dobili prof. dr Andrej Kovačič i prof. dr Janez Malačič.

Andrej Kovačič je bivši prorektor Univerziteta u Ljubljani, a sada upravnik katedre za poslovnu informatiku i logistiku, direktor Instituta poslovne informatike i rukovodilac master programa „Poslovna informatika“. Janez Malačič je zamenik dekana za nastavu, bivši predsednik Društva za statistiku Slovenije.

Osim toga, profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, dr Aleš Popovič je u okviru proširenog programa međunarodne konferencije „International Conference on Information Systems (ICIS) 2019“, održane od 14. do 18. decembra prošle godine u Minhenu, dobio nagradu „Leadership Award“, za dizajn simpozijuma SIGDSA „Inspiring mindset for Innovation with Business Analytics and Data Science“. ICIS je najprestižnija međunarodna konferencija u sferi poslovne informatike, na kojoj svake godine učestvuje više od 2 hiljade praktičnih i teorijskih istraživača iz celog sveta.

Izvori: efnet.si, efnet.si