Profesorjem Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani podelili več častnih nazivov in nagrad

Z EF sta zaslužna profesorja Univerze v Ljubljani v letu 2019, prof. dr. Janez Malačič in prof. dr. Andrej Kovačič.

Prof. dr. Andrej Kovačič je bivši prorektor Univerze v Ljubljani, predstojnik Katedre za poslovno informatiko in logistiko, predstojnik Inštituta za poslovno informatiko ter vodja magistrskega programa Poslovna informatika. Prof. dr. Janez Malačič je prodekan za študijske zadeve na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, bivši predsednik Statističnega društva Slovenije.

Poleg tega prof. EF UL dr. Aleš Popovič je v okviru razširjenega programa mednarodne konference »International Conference on Information Systems (ICIS) 2019«, ki je potekala v Munchnu od 14. do 18. decembra 2019, prejel »Leadership Award« za oblikovanje SIGDSA simpozija »Inspiring mindset for Innovation with Business Analytics and Data Science«. ICIS je najprestižnejša mednarodna konferenca s področja poslovne informatike, ki se je letno udeleži preko 2.000 akademikov in v raziskovanje usmerjenih praktikov iz vsega sveta.

Viri: efnet.si, efnet.si