Професорот од Факултетот DOBA зема учество на регионалната конференција за иновациски методи за помош при образованието

На 08-ми, 12-ти и 22-ри ноември 2019 година се одржа регионалната конференција „Обратно менторство во светот на соработката на поколенијата и стареењето на работната сила“, организирана од Трговската и стопанска комора на Република Словенија во рамките на проектот POLET. Настанот беше посветен на иновацискиот метод на помошта во образовниот процес и подобрувањето на односот помеѓу поколенијата, а се одржа со цел да ги привлече сите заинтересирани страни, да ги распространи проектната активност и размената на напредното искуство. Работата се состои во тоа што во наредните години на пазарот за трудот во Република Словенија ќе има измени, коишто ќе бараат од работодавачите итна адаптација: до 2020 година возраста на една петина од населението на Република Словенија ќе надмине 65 години, процентот на млади лица на пазарот на трудот се намалува, а процентот на повозрасни луѓе (од 55 до 64 години) се зголемува.

Професор доктор Жива Вајгел Чич од факултетот DOBA беше модератор и се претстави со реферат на округлата маса. Пред присутните таа го презентираше рефератот со наслов „Обратно менторство: фактори, коишто влијаат на реализацијата на обратното менторство, придобивки и недостатоци на обратното менторство“.

Подетално за конференцијата

Извор: doba.si