Професорот од факултетот за применети социјални истражувања од универзитетот во Нова Горица е удостоен со престижната титула Jean Monnet Chair

Професорот од факултетот за применети социјални истражувања од универзитетот во Нова Горица доктор Матеј Маркович е удостоен со престижната титула Jean Monnet Chair, станувајќи единствен претставник од Република Словенија помеѓу учесниците на конкурсот во негова конкуренција. Името на категоријата во која што Матеј Макарович успешно го помина изборот на конкурсот гласи вака: „Европско транснационално управување со одржлив развој“.

Да напоменеме дека титулата Jean Monnet Chair се доделува на професори од Европската Унија со големо искуство и има важност три години.

Извор: fuds.si