Proglašeni najbolji predavač i onlajn mentor DOBA fakulteta za akademsku 2018/2019

Prema tradiciji koja postoji već 11 godina, najboljeg predavača i onlajn mentora u prošloj akademskoj godini odabrali su studenti glasanjem  na DOBA fakultetu. Nagrade i počasne titule dodeljene su ma Klemenu Žibretu i ma Bojanu Krajncu.

Ma Klemen Žibret predaje na programu „Poslovni sekretar“, a njegovi su predmeti „Moderno upravljanje kancelarijama“ i „Osnove menadžmenta i organizacije poslovanja“.

Ma Bojan Krajnc predaje i mentor je na programu „Ekonomista“, predmetu „Organizacija i upravljanje preduzećem“, a mentor je i predmetu „Ekonomija preduzeća“ na programu „Informatika“.

Izvor: doba.si