Program master studija turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani nalazi se među najboljima na svetu

Master studije turizma, koje se predaju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, priznate su kao jedne od najboljih na svetu. Program kojim rukovodi prof. dr Tanja Mihaljič u saradnji sa prof. dr Ljubicom Knežević Cvelbar i doc. dr Kirom Kušarom, na listi ARWU (Šangaj) ušao je u top 100, a na listi Eduniversal zauzeo je 10. mesto na svetu.

Program pruža studentima duboko razumevanje turističkog poslovanja, menadžmenta, marketinga, turističkog razvoja i njegove važnosti. Studentima informacije pružaju uspešni predavači, dopunjavajući teoriju primerima iz prakse. Posebna se pažnja posvećuje znanjima i veštinama poslovanja na temelju vrednosti i standarda održivog i odgovornog razvoja. Istovremeno, studenti mogu da iskoriste međunarodni format i da deo informacija steknu tokom studiranja u inostranstvu.

Uz program turizma, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani otvoren je EMTM – The Erasmus Mundus European Master  in Tourism Management, koji se predaje na tri fakulteta u tri države sveta.

Izvor: efnet.si